Proč Lesní školka?

  • Individuální přístup – denně 2 průvodci na skupinu až 15 dětí

  • Náš tým – máme vysokoškolsky vzdělané a nadšené pedagogy, ale i osobnosti , které děti obohacují svými zkušenostmi

  • Nabízíme volnost i dostatek podnětů – dodržujeme principy Rámcového programu pro PV (hudební, výtvarná, dramatická činnost, enviromentální výchova, předškolní příprava, výlety za poznáním) a volnou hrou na čerstvém vzduchu. Obojí je důležité a potřebné.

  • Vzděláváme se – naši pedagogové i rodiče se pravidelně potkávají pro hodnocení činnosti školky. Dále se vzdělávají a získávají inspiraci na seminářích i v jiných lesních školkách.

  • Propojujeme rodiny a školku – rodiče jsou nedílnou součástí školky, mají možnost podílet se na programu a akcích pro děti a na chodu školky. Pedagogové rodičům pravidelně poskytují individuální konzultace.

  • Zdraví a radost! Nejpřirozenější cestou k pevnému zdraví je dostatek pohybu na čerstvém vzduchu a pestrá vyvážená strava


JSME ČLENY ASOCIACE LESNÍCH MATEŘSKÝCH ŠKOL a čerpáme zde metodickou i teoretickou podporu https://www.lesnims.cz/lesni-ms/co-je-lesni-skolka.html


VÝZKUMY DĚTÍ V PŘÍRODĚ

Richard Louv („Poslední dítě v lese“) tvrdí, že „Děti, které jsou více v kontaktu s přírodou, jsou méně nemocné, stresované a méně agresivní . Jsou lépe připravené na neočekávané zvraty života. Pobyt v přírodě může být mocným lékem chorob jako poruchy pozornosti, deprese a další nemoci. Právě tak, jako dítě potřebuje dobrou výživu a dostatek spánku, potřebuje I kontakt s přírodou.“

Catherine Prisk, ředitelka anglické organizace Play England, říká v článku na zpravodajském serveru BBC: „Výzkumy prokazují, že by děti měly strávit hrou venku významnou část dne, a že pobyt v přírodě má důležité důsledky pro fyzické a emocionální zdraví dětí. Přesto bohužel rodiče často chápou trávení času v parku jako pouhou zábavu, ne jako něco, co by děti měly dělat každý den.“

Průzkum pro anglickou organizaci Natural England (vypracovala společnost England Marketing v roce 2009) zjistil, že jen 10 % dnešních dětí si hraje v lese, oproti 40 % v předchozí generaci. 84 % dospělých se domnívá, že měli v dětství více volnosti hrát si venku, než mají dnešní děti. Stejný názor má 94 % dospělých z generace dnešních prarodičů.